• За посадами: 
  1. КОПИЛОВ Сергій Анатолійович, ректор, доктор історичних наук, професор;
  2. ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, перший проректор, кандидат історичних наук, доцент;
  3. КОБИЛЬНИК Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент;
  4. КОНЕТ Іван Михайлович, проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор;
  5. РАЧКОВСЬКИЙ Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази);
  6. ГЛУШКОВЕЦЬКИЙ Анатолій Леонідович, декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент;
  7. ЩИРБА Віктор Самуілович, декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
  8. СЕМЕНЕЦЬ Іван Володимирович, в. о. декана природничо-економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент;
  9. СТАСЮК Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
  10. СПІВАК Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат психологічних наук, доцент;
  11. ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор;
  12. ХОПТЯР Алла Олександрівна, декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук;
  13. КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, декан факультету української філології та журналістики, кандидат філологічних наук, доцент, голова профспілкового комітету працівників університету;
  14. КЛИМЧУК Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук;
  15. СІДОРОВА Олена Володимирівна, головний бухгалтер;
  16. ВЛАСОВА Аліна Анатоліївна, спікер студентського сенату, студентка 1 курсу факультету корекційно та соціальної педагогіки і психології освітнього ступеня «магістр» ;
  17. ГАРБАР Владислав Васильович, голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, старший викладач кафедри географії та методики її викладання, кандидат географічних наук;
  18. ШТЕФАНКО Юлія Валентинівна, голова профкому студентів, аспірантів та докторантів університету;
 •  
  •  

  Виборні представники, що представляють наукових, науково-педагогічних працівників університету, які працюють на постійній основі:

  1. АБРАМОВИЧ Семен Дмитрович, професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, доктор філологічних наук, професор;
  2. АВІНОВ Віталій Леонідович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор;
  3. АЛЄКСЄЄВ Олександр Олексійович, старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидата педагогічних наук;
  4. АЛІКСІЙЧУК Олена Станіславівна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент;
  5. АТАМАНЧУК Петро Сергійович, професор кафедри фізики, доктор педагогічних наук, професор;
  6. БАБЮК Тетяна Йосипівна, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
  7. БАЖЕНОВ Лев Васильович, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор;
  8. БАЖЕНОВА Стефанія Едуардівна, завідувач, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктор історичних наук, старший науковий співробітник;
  9. БАРБАНЮК Олеся Олександрівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук;
  10. БАХМАТ Наталія Валеріївна, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доктор педагогічних наук, професор;
  11. БІЛИК Роман Миколайович, старший викладач кафедри фізики, кандидат педагогічних наук;
  12. БОРИСОВА Тетяна Валеріївна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент;
  13. БОРОВЕЦЬ Іван Іванович, доцент кафедри всесвітньої історії, заступник декана історичного факультету з міжнародних зв’язків, кандидат історичних наук, доцент;
  14. БРАТИЦЯ Ганна Георгіївна, старший викладач кафедри німецької мови;
  15. БРИЖАТИЙ Євген Іванович, начальник кафедри військової підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент;
  16. БУГЕРА Юлія Юріївна, в. о. завідувача, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, кандидат педагогічних наук;
  17. БУТОВ Руслан Сергійович, старший викладач кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;
  18. ВЕСЕЛОВСЬКА Таїсія Євгенівна, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат технічних наук;
  19. ВОЄВІДКО Людмила Миколаївна, доцент кафедри музичного мистецтва, завідувач навчально-методичним відділом, кандидат педагогічних наук, доцент;
  20. ВОЛКОВИНСЬКИЙ Олександр Сергійович, завідувач, професор кафедри журналістики, доктор філологічних наук, професор;
  21. ВОНСОВИЧ Сергій Геннадійович, професор кафедри політології та соціології, доктор політичних наук, доцент;
  22. ГАВЛОВСЬКА Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри німецької мови;
  23. ГАВРИЛОВ Олексій Вікторович, завідувач, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, доцент;
  24. ГАВРИЛОВА Наталія Степанівна, професор кафедри логопедії та спеціальних методик, заступник декана факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидат психологічних наук, доцент;
  25. ГАЛАЙБІДА Оксана Василівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент;
  26. ГЕНИК Василь Миколайович, заступник начальника кафедри військової підготовки, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
  27. ГОРДІЙЧУК Мар’яна Сидорівна, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, заступник декана педагогічного факультету з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;
  28. ГОРОДИСЬКА Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук;
  29. ГРОМИК Лариса Іванівна, старший викладач кафедри журналістики, заступник декана факультету української філології та журналістики з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат філологічних наук;
  30. ГУБАНОВА Антоніна Олександрівна, доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
  31. ГУДИМА Наталія Василівна, завідувач, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент;
  32. ГУДИМА Олександр Васильович, доцент кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент;
  33. ГУРМАН Леонід Дмитрович, завідувач, професор кафедри легкої атлетики з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент;
  34. ГУЦУЛ Іван Андрійович, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, кандидат мистецтвознавства;
  35. ДВОРНИЦЬКА Наталя Іванівна, доцент кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, заступник декана факультету іноземної філології з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат філологічних наук, доцент;
  36. ДЖУРБІЙ Тетяна Олександрівна, старший викладач кафедри історії української літератури і компаративістики, заступник декана факультету української філології та журналістики з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидат філологічних наук;
  37. ДІДИК Наталія Михайлівна, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, заступник декана факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти,кандидат психологічних наук, доцент;
  38. ДОВГАНЬ Олена Сергіївна, асистент кафедри теорії та методик початкової освіти;
  39. ДОКУЧИНА Тетяна Олександрівна, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
  40. ДУТКЕВИЧ Тетяна Вікторівна, завідувач, професор кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, професор;
  41. ЖИГУЛЬОВА Евеліна Олександрівна, завідувач, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат біологічних наук, доцент;
  42. ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор;
  43. ЗАІКІН Андрій Володимирович, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент;
  44. КАЗАНІШЕНА Наталія Вікторівна, завідувач, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент;
  45. КЕБА Олександр Володимирович, завідувач, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор;
  46. КЛЮС Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;
  47. КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент, вчений секретар університету;
  48. КОВАЛЬСЬКА Ірина Борисівна, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
  49. КОВАЛЬЧУК Анатолій Федорович, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти;
  50. КОЗАК Євген Павлович, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат педагогічних наук, доцент;
  51. КОЗАК Максим Іванович, голова профбюро працівників природничо-економічного факультету, заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук, доцент;
  52. КОЛОДІЙ Валентина Анатоліївна, старший викладач кафедри біології та методики її викладання, заступник декана природничо-економічного факультету з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат біологічних наук;
  53. КОМАРНІЦЬКИЙ Олександр Борисович, професор кафедри історії України, заступник декана історичного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доктор історичних наук, доцент;
  54. КУРИЦЯ Денис Іванович, старший викладач кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук;
  55. КУХ Аркадій Миколайович, професор кафедри фізики, доктор педагогічних наук, доцент;
  56. КУЧИНСЬКА Ірина Олексіївна, завідувач, професор кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор;
  57. ЛАВРУК Оксана Степанівна, доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент;
  58. ЛАДИНЯК Андрій Богданович, викладач кафедри легкої атлетики з методикою викладання;
  59. ЛИСАК Володимир Юрійович, завідувач, доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент;
  60. ЛІЩУК Василь Володимирович, доцент кафедри легкої атлетики з методикою викладання, доцент;
  61. ЛЮБИНСЬКИЙ Олександр Іванович, завідувач, професор кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук, професор;
  62. ЛЮБІНСЬКА Людмила Григорівна, професор кафедри біології та методики її викладання, доктор біологічних наук, доцент;
  63. МАЗУР Василь Йосипович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор;
  64. МАЗУР Наталія Анатоліївна, завідувач, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор;
  65. МАРИНІН Іван Григорович, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент;
  66. МАРТІНА Олеся Володимирівна, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент;
  67. МАРЧУК Людмила Миколаївна, завідувач, професор кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор;
  68. МАТВЄЄВ Микола Дмитрович, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук, доцент;
  69. МАТУЗ Ольга Володимирівна, асистент кафедри географії та методики її викладання;
  70. МЄЛЄКЄСЦЕВА Наталія Василівна, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук;
  71. МИРОНОВА Світлана Петрівна, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор;
  72. МИСІВ Володимир Михайлович, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
  73. НАЙЧУК Антон Віталійович, доцент кафедри політології та філософії, кандидат філософських наук, доцент;
  74. ОДАЙНИК Валерій Вікторович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор;
  75. ОЛИНЕЦЬ Тетяна Василівна, старший викладач теорії та методик початкової освіти, кандидат педагогічних наук;
  76. ОНУФРІЄВА Ліана Анатоліївна, завідувач, професор кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, професор;
  77. ОПАЛЮК Олег Миколайович, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;
  78. ОПАЛЮК Тетяна Леонідівна, в. о. завідувача, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, доктор педагогічних наук, доцент;
  79. ОПАЛЮК Тетяна Леонідівна, завідувач, доцент соціальної педагогіки і соціальної роботи, доктор педагогічних наук, доцент;
  80. ОПРЯ Богдана Олексіївна, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат історичних наук;
  81. ОПТАСЮК Сергій Васильович, завідувач, доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
  82. ПАНЧУК Олег Петрович, доцент кафедри фізики, кандидат педагогічних наук, доцент;
  83. ПЕТРОВА Тетяна Михайлівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент;
  84. ПЕЧЕНЮК Майя Антонівна, завідувач, професор кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, професор;
  85. ПИЛИПЮК Тетяна Михайлівна, доцент кафедри інформатики, заступник декана фізико-математичного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
  86. ПЛАХТІЙ Маріанна Петрівна, доцент кафедри політології та філософії, керівник відділу наукової роботи, кандидат філософських наук, доцент;
  87. ПОЛІЩУК Світлана Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук, доцент;
  88. ПОЛЬОВА Світлана Василівна, старший викладач кафедри англійської мови;
  89. ПОПОВИЧ Анжеліка Станіславівна, доцент кафедри української мови, доктор педагогічних наук, доцент;
  90. ПРИДЕТКЕВИЧ Станіслав Станіславович, старший викладач кафедри географії та методики її викладання, кандидат географічних наук;
  91. ПРУС Тетяна Миколаївна, асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання;
  92. РАРИЦЬКИЙ Олег Анатолійович, завідувач, професор кафедри історії української літератури і компаративістики, доктор філологічних наук, доцент;
  93. САВИЦЬКА Ольга Вікторівна, доцент кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, доцент;
  94. СВІДЕР Ірина Анатоліївна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук;
  95. СЕМЕНДЯК Вадим Михайлович, старший викладач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук;
  96. СЕМЕРНЯ Оксана Миколаївна, доцент кафедри екології, доктор педагогічних наук, доцент;
  97. СЕРБАЛЮК Юрій Володимирович, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат історичних наук, доцент;
  98. СМОРЖЕВСЬКИЙ Юрій Людвігович, доцент кафедри математики, заступник декана фізико-математичного факультету з виховної роботи та профорієнтаційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;
  99. СТЕПАНКОВ Валерій Степанович, завідувач, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор;
  100. СТОРЧОВА Тетяна Володимирівна, доцент кафедри англійської мови, завідувач відділу міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент;
  101. СУЛЯТИЦЬКА Тетяна Василівна, доцент кафедри політології та соціології, заступник декана історичного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат філософських наук, доцент;
  102. ТЕПЛІНСЬКИЙ Юрій Володимирович, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор;
  103. ТКАЧУК Віталій Валерійович, доцент кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук, доцент;
  104. ТРОФИМЕНКО Анастасія Олександрівна, завідувач, доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент;
  105. УРСУ Наталія Олексіївна, професор кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
  106. ФЕДОРЧУК Вікторія Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук, доцент;
  107. ФЕДОРЧУК Володимир Анатолійович, професор кафедри інформатики, доктор технічних наук, професор;
  108. ФЕДОРЧУК Іван Вікторович, доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, доцент;
  109. ФЕДЬКОВ Олександр Миколайович, завідувач, професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, доктор історичних наук, доцент;
  110. ФІЛІНЮК Анатолій Григорович, завідувач, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор;
  111. ХОПТЯР Юрій Анатолійович, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук, доцент;
  112. ШАПОВАЛ Ольга Григорівна, старший викладач кафедри германських мов і зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук;
  113. ШЕРЕМЕТА Наталія Петрівна, доцент кафедри української мови, заступник декана факультету української філології та журналістики з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат філологічних наук, доцент;
  114. ШУЛИК Поліна Львівна, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури, заступник декана факультету іноземної філології з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидат філологічних наук, доцент;
  115. ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ Валерій Васильович, завідувач навчально-наукової лабораторії етнології, старший викладач кафедри історії української літератури і компаративістики, кандидат філологічних наук;
  116. ЯРЕМЧУК Інна Михайлівна, старший викладач кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук;
  117. ЯРОПУД Зіновій Петрович, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент;
  118. ЯСЬКО Віталій Анатолійович, старший викладач кафедри військової підготовки, кандидат військових наук, доцент;
  119. ЯЩИШИНА Ірина Володимирівна, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор;
  •  
  •  
  • Виборні представники, що представляють інших працівників університету, які працюють на постійній основі:  
  •  
  1. БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук;
  2. БІЛИК Олена Володимирівна, старший лаборант кафедри фізики;
  3. ГОРЧАК Людмила Василівна, керівник навчального відділу;
  4. ДМИТРУК Діна Володимирівна, завідувач гуртожитку №1 університету;
  5. ЗБОРОВЕЦЬ Олена Іванівна, завідувач гуртожитку № 5 університету;
  6. КРАМАР Сергій Йосипович, завідувач складом університету;
  7. КРИВІЦЬКА Віта Сергіївна, старший диспетчер факультету фізичної культури;
  8. РЕЗНІЧУК Людмила Вікторівна, завідувач відділу абонементів та читальних залів бібліотеки університету;
  9. РОМАНЮК Людмила Вікторівна, завідувач гуртожитку № 3 університету;
  10. СОСЮК Наталія Володимирівна, завідувач навчальною лабораторією хімії і екології;
  11. ТОЛСТІХІНА Лілія Володимирівна, сторож навчального корпусу № 1 університету;
  12. ШУЛІКА Віктор Сергійович, головний інженер університету;
 •  
  • Виборних представників з числа осіб, які навчаються в університеті:
  •  
  1. БОБИК Діана Вікторівна, студентка 2 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  2. ГЕДЗИК Дмитро Володимирович, студент 2 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  3. ДАНЧУК Олександра Олександрівна, голова студентської ради природничого-економічного факультету, студентка 1 курсу освітнього ступеня «бакалавр»;
  4. ДМИТРУК Дарина Русланівна, студентка 4 курсу факультету фізичної культури освітнього ступеня «бакалавр»;
  5. ЗАПОТОЧНА Богдана Миколаївна, студентка 2 курсу факультету фізичної культури освітнього ступеня «бакалавр»;
  6. КВАС-СІНКЕВИЧ Вікторія Андріївна, студентка 3 курсу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології освітнього ступеня «бакалавр»;
  7. КОНОНУЧЕНКО Надія В’ячеславівна, студентка 2 курсу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології освітнього ступеня «бакалавр»;
  8. КРАВЧУК Владислав Олександрович, студент 2 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  9. КРИВА Вікторія Вікторівна, студентка 4 курсу факультету української філології та журналістики освітнього ступеня «бакалавр»;
  10. МИКИТЮК Ірина Мирославівна, студентка 2 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  11. ОЛІЙНИК Олександр Сергійович, студент 3 курсу історичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  12. ОМЕЛЯНЧУК Аліна Олександрівна, студентка 4 курсу історичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  13. ПОБЕРЕЖНА Мирослава Юріївна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології освітнього ступеня «бакалавр»;
  14. ПОПОВ Дмитро Андрійович, студент 1 курсу факультету української філології та журналістики освітнього ступеня «магістр»;
  15. ПРЕДИТКЕВИЧ Вікторія Іванівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології освітнього ступеня «бакалавр»;
  16. ПШЕНИЧНИЙ Владислав Олександрович, студент 4 курсу факультету фізичної культури освітнього ступеня «бакалавр»;
  17. СИМЧИК Олександра Василівна, студентка 3 курсу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології освітнього ступеня «бакалавр»;
  18. СМІРНОВ Віталій Русланович, студент 3 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  19. СТАНЧАК Руслана Анатоліївна, студентка 3 курсу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології освітнього ступеня «бакалавр»;
  20. СТЕПАНЯНЦ Владислав Олексійович, студент 3 курсу факультету іноземної філології освітнього ступеня «бакалавр»;
  21. ТОДОСІЙЧУК Христина Дмитрівна, студентка 2 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  22. УЖИЦЬКА Тетяна Володимирівна, студентка 3 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня «бакалавр».
  23. ЧІКАЛ Павло Валер’янович, студент 4 курсу факультету фізичної культури освітнього ступеня «бакалавр»;
  24. ЧОРНА Катерина Геннадіївна, студентка 1 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  25. ШВАЧІЙ Діана Юріївна, студентка 3 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  26. ЯВОРСЬКА Ольга Іванівна, студентка 2 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;

Склад конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затверджений на засіданні конференції трудового колективу 26 грудня 2019 р., протокол № 2 і затверджений наказом ректора «Про затвердження складу конференції трудового колективу університету»  від 26.12.2019 р. № 128-ОД, зі змінами внесеними наказом від 03.02.2020 р. №13-ОД, зі змінами наказом від 14.05.2020 р. №41-ОД, зі змінами внесеними наказом від 19.06.20 р. № 63-ОД.