Головний бухгалтер – Сідорова Олена Володимирівна

Заступник головного бухгалтера – Качинська Тетяна Вікторівна
Облік плати та контроль за надходженням коштів за проживання в гуртожитках студенів і викладачів. Інформації щодо пільг учасникам бойових дій і багатодітним сім’ям, проведення звіряння розрахунків за наданні населенню субсидії по житлово-комунальних послугах з Департаментом соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради. Ведення фактичних, видатків по спеціальному та загальному фонду. Відповідальна за складання, розгляд та затвердження кошторисів та їх виконання згідно з КЕКВ бюджету. Подання часткової інформації (форма 3.1, 3.2, 1-ІД) до складання квартальної фінансової та бюджетної звітності. Формування плану закупівель на підставі даних, отриманих від керівників структурних підрозділів Університету та внесення змін до плану закупівель на поточний рік.

Заступник головного бухгалтера – Баглай Віктор Васильович
Планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель. Здійснює вибір процедури закупівлі. Проводи процедури закупівель/спрощені закупівлі. Забезпечує рівні умови для всіх учасників закупівлі, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Забезпечує складання,затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі». Забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог цього Закону. Здійснює інші дії передбачені цим Законом. Здійснює контроль за  виконанням договорів з контрагентами згідно Законів України

Фахівець I категорії – Домбровська Тетяна Володимирівна
Відповідальна за ведення касових операцій. Видача та облік талонів на бензин. Ведення казначейських операцій з урахуванням системи дистанційного обслуговування програмного забезпечення «Клієнт-Казначейства-Казначейство». Облік юридичних та фінансових зобов’язань

Провідних фахівець – Машталяр Юлія Павлівна
Відповідальна за складання і подання звітів до податкових органів, ведення обліку ПДВ, реєстру виданих і отриманих податкових накладних, реєстрація податкових накладних через програмне забезпечення “M.E.Doc IS Звітність”. Ведення малоцінного інвентарю та розробка документів матеріально-відповідальних осіб (комендантів ). Облік основних засобів та малоцінного інвентарю. Ведення та облік депонентської заборгованості. Подає дані до Форми № 5-ДС «Примітки до річного фінансового звіту». Проведення інвентаризації згідно Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджено наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014р. №879.

Провідних фахівець – Браніцька Вікторія Миколаївна
Відповідальна за нарахування академічної, соціальної стипендії та стипендії аспірантам, докторантам університету. Складає меморіальний ордер № 5-а. Нарахування одноразової адресної грошової допомоги студентам випускникам університету згідно з Постанов КМУ. Формування платіжних відомостей та їх подання в банківські установи. Складання та подання звітності по формі № 1 ДФ. Нарахування грошової компенсації на продукти харчування та одноразових виплат дітям-сиротам. Складання та подавання зведених реєстрів на казначейство.

Фахівець I категорії – Назарчук Олена Анатоліївна
Відповідальна за облік дебіторської та кредиторської заборгованості і розрахунків з контрагентами. Складання та подання звітності по формі № 1 ДФ. Оприлюднення інформації за операціями на реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунках університету на єдиному Веб порталі «Є-Дата». Ведення карток аналітичного обліку касових видатків по загальному і спеціальному фондах. Складання актів звірки з кредиторами та дебіторами. Подає дані до Форми № 5-ДС «Примітки до річного фінансового звіту».

Фахівець I категорії – Пазинюк Надія Калинівна
Ведення обліку малоцінних та швидкозношуваних матеріалів. Розробка документів по складу та розноска по всіх аналітичних рахунках. Списання та переміщення матеріалів згідно актів (списання/передачі). Розробка документів матеріально-відповідальних осіб Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку. Подає дані до Форми № 5-ДС «Примітки до річного фінансового звіту»

Провідний фахівець – Заремба Тетяна Володимирівна
Нарахування заробітної плати педагогічному персоналу з загального та спеціального фондів. Видача та реєстрація довідок про доходи працівників. Нарахування погодинної оплати праці курсів підвищення кваліфікації вчителів, лінгвістичні курси, підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства. Складає меморіальний ордер № 5- ЗФ, № 5-Л, № 5-І, №5-Д, №5-Ж. Перерахунок доходів найманих працівників.

Провідний фахівець – Мельник Світлана Петрівна
Нарахування заробітної плати адміністративному та обслуговуючому персоналу, працівникам  бібліотеки, їдальні. Нарахування погодинної оплати праці, експертних комісій, ліцензійних та акредитаційних експертиз. Оплата згідно цивільно-правових договорів підряду (трудових угод). Складає меморіальний ордер № 5-СФ, № 5-ВК,№ 5-Б. Складання та подання звітності по формі 1ДФ. Подання у виконавчу службу звітів по утриманих та нарахованих аліментах та виконавчих провадженнях.

Провідний фахівець – Цимбалюк Ірина Анатоліївна
Нарахування заробітної плати учбово-допоміжному персоналу та виконавцям держбюджетних науково-дослідних робіт із загального та спеціального фонду. Складає меморіальний ордер № 5-Наука (загальний ф./спец. ф). Складання та подання звіту про суми нарахування заробітної плати та суми нарахування ЄСВ. Подання заяви-розрахунку та повідомлень про виплату коштів застрахованим особам до ФСС України. Видача довідок для нарахування пенсій та довідок про середню заробітну плату на випадок безробіття. Подання звіту про заборгованість з оплати праці до органів статистики Форма №3-борг.

Провідний фахівець – Григоряк Романія Зіновіївна
Відповідальна за облік студентів за контрактною формою навчання та контроль за надходженням коштів від надання освітніх платних послуг. Складання довідок про заборгованість студентів та договорів про підготовку бакалаврів та магістрів при переведенні студентів з інших навчальних закладів, з однієї форми навчання та спеціальності на іншу. Укладання договорів про відшкодування комунальних платежів орендарям, та інших договорів, нарахування орендних платежів та контроль за їх надходженням. Розробка синтетичного рахунку 1514 «Паливо, горючі і мастильні матеріали». Подання звітності за формами, встановленими Держкомстатом України та Міністерством освіти і науки України.

Фахівець І категорії – Гураєвська Неля Броніславівна
Ведення первинної документації по їдальні, за рахунками 1511, 1511/1, 1812/1, 1812/2, 1014/1, 1016/1, 1113/2. Подає дані до Форми № 5-ДС «Примітки до річного фінансового звіту». Складання меморіального ордеру № 12. Відповідальна за перевірку документів по касі і складання меморіального ордеру № 1, розробка документів та синтетичний рахунок 2211. Складання калькуляцій та затвердження вартості платних послуг, що надаються університетом відповідно до чинного законодавства. Розрахунки з підзвітними особами. Звітність «Є-Дата», облік відряджень. Складання договорів та специфікацій до них з постачальниками.

Федорова Вікторія Ігорівна – декретна відпустка до 3-х років, згідно наказу 72-ІВ від 26.06.2018р. 

Корчагіна Юлія Миколаївна – декретна відпустка до 3-х років, згідно наказу 10-ІВ від 24.01.2019р.

Кувила Марина Миколаївна- декретна відпустка до 3-х років, згідно наказу 92-ІИ від 25.09.2019р.

Фінансова інформація

Реквізити Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Фінансовий звіт 2018
Фінансовий звіт 2017
Фінансовий звіт 2016
Фінансовий звіт 2015
Фінансовий звіт 2014
Звіт про результати фінансової діяльності 2018
Звіт про результати фінансової діяльності 2017
Звіт про результати фінансової діяльності 2016
Звіт про результати фінансової діяльності 2015
Звіт про результати фінансової діяльності 2014
Звіт про рух грошових коштів 2018
Звіт про рух грошових коштів 2017
Звіт про рух грошових коштів 2016
Звіт про рух грошових коштів 2015
Звіт про рух грошових коштів 2014
Положення про бухгалтерію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка