Наказ про початок навчального року 2020-2021

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Порядок організації поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами)

Перелік обраних здобувачами вищої освіти денної форми навчання навчальних дисциплін циклу вільного вибору здобувачів вищої освіти

Перелік обраних здобувачами вищої освіти заочної форми навчання навчальних дисциплін циклу вільного вибору здобувачів вищої освіти

Правила призначення і виплати академічних стипендій студентам Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка